تبلیغات
we are one

EXO Planet exo iranian fans - Xiumin


Links Home Posts RSS Profile designer


åѐæäå Ç˜ ˜ÑÏä áíä˜ ãÊÑÌã ÞÇáÈ ÍÑÇã ÈæÏå æ íÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ.
H;S,

About Me


Previous Items

Catogery

Archive Blog

Other


ãÊÑÌã ÞÇáÈ : 98 ÏíÒÇíä

äæíÓäÏå[SᴇᴘɪDᴇʜ ᴇxᴏ♡ʟ ] ÊÇÑíÎ ÇäÊÔÇÑ[<-PostDate->] ÓÇÚÊ[09:51 ق.ظ]


 
                  
                                        ســـلام بـــه هـمـه
                                       خـوبـیـن؟
            مـن بـعـد از گـذشـت چـهـار روز بـرگـشـتـم
            بـه جـون شـمـا بـرام مـث چـهـار سـال بـود
          چـیـزیـم نـبـود کـه ی زیـاده روری مـسـخـره...
                              از ژیـومـیـن آپیدم
                                     ادامـه


                                                                    بــــــــــــــــــای

✉ کـامـنـت()  
: